Na een zeer succesvolle cursus op 13 december 2019 overwegen Hester en Maartje in 2020 nogmaals een cursus Rentederivaten te verzorgen. Geïnteresseerd? Houd deze website en/of onze social media in de gaten."Hoge Raad: ondernemer mag af van renteswaps"

kopte De Telegraaf in juni dit jaar naar aanleiding van de antwoorden op de prejudiciële vragen. Maar is het wel zo makkelijk om op grond van dwaling een renteswap van tafel te krijgen?

Nee. Procederen tegen een bank op het gebied van rentederivaten is allesbehalve gemakkelijk. Wij weten dat uit eigen ervaring. Na 7 jaar strijden tegen ING Bank, heeft de Hoge Raad in oktober dit jaar in het voordeel van onze klant geoordeeld en is de dwaling in stand gebleven. Dit is de eerste renteswapzaak waarbij tot aan de Hoge Raad is geprocedeerd. De Hoge Raad oordeelde dat terecht een beroep op dwaling is gedaan.

Wat opvalt bij onder andere de antwoorden van de Hoge Raad op de prejudiciële vragen is dat de uitkomst bij een geslaagd beroep op dwaling steeds meer gelijk lijkt te lopen aan de uitkomst bij een zorgplichtschending. Waar het op basis van de geldende jurisprudentie juist makkelijker zou moeten zijn om tot een schending van de zorgplicht te komen, lijkt ook dat allesbehalve een gelopen race te zijn. Niet in de laatste plaats omdat veel advocaten in hun dagelijkse praktijk niet met de Wet op het financieel toezicht in aanraking komen en het juist deze wet is die de zorgplicht van de bank inkleurt. Daar komt bij dat ook de Rechtbank Amsterdam, die veruit de meeste zaken op dit terrein behandelt, de toezichtregelgeving niet meeneemt in haar overwegingen en regelmatig oordeelt dat vorderingen zijn verjaard.

In deze 4 uur durende cursus over rentederivaten nemen wij u mee in:

  • de veelvoorkomende gebreken die zich voordoen bij de constructie met rentederivaten;
  • het verschil tussen een beroep op dwaling en schending van de zorgplicht, zowel voor wat betreft de eisen voor een geslaagd beroep als de uitkomst;
  • welke publiekrechtelijke regels van belang zijn in een civielrechtelijke procedure;
  • handvatten en juridische grondslagen om een dagvaarding mee in te steken;
  • een overzicht van de meest belangrijke uitspraken en de actualiteiten.

Wij kennen de ins & outs van dit soort zaken en durven ons met recht experts te noemen op rentederivatengebied. Deze cursus is bedoeld voor advocaten, juristen, accountants en alle andere partijen die hierin geïnteresseerd zijn. Hoewel het Uniform Herstelkader af en toe de revue zal passeren, ligt de focus op de juridische benadering van dit soort zaken.