Publicaties

26 juli, 2019

Semipubliek? Dan bent u altijd niet-professionele belegger

Inleiding Het classificeren van cliënten voor het afsluiten van een rentederivaat is een van de wettelijke verplichtingen die vanaf 1 november 2007 op banken rust. Bovendien heeft dit invloed op de omvang van de (civiele) zorgplicht die banken in acht moeten nemen. Er zijn bij het classificeren op grond van artikel 4:18a lid Wft drie smaken: niet-professioneel, professioneel en de in...
22 juli, 2019

Iedereen een rentecap?

Inleiding Swapschade B.V. stelt namens tien rentederivatenbezitters vorderingen in tegen ABN Amro. Volgens Swapschade B.V. heeft ABN Amro haar zorgplicht geschonden door niet iedereen een rentecap te adviseren en moet ABN Amro de als gevolg daarvan door deze tien rentederivatenbezitters geleden schade vergoeden. De hoogte van de schade varieert van € 206.952,- tot €...
21 juli, 2019

Rentederivaat afsluiten = beleggingsdienst

Inleiding In procedures stellen banken zich tot onze verbazing regelmatig op het standpunt dat de Wet op het financieel toezicht ("Wft") niet van toepassing is op hun handelen waar het rentederivaten betreft. Hoewel wij al in een eerder blog...
10 juli, 2019

Doet de Wft nog wel mee?

Inleiding Uit vaste jurisprudentie volgt dat de omvang van de zorgplicht afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, waaronder: de mate van deskundigheid en relevante ervaringen van de betrokken wederpartij, de ingewikkeldheid van het beleggingsproduct en de daaraan verbonden risico's en de regelgeving waaraan de bank is gehouden, waaronder ook voor haar geldende gedragsregels. De...
6 juli, 2019

Hoge Raad beantwoordt prejudiciƫle vragen

Inleiding Op 28 juni 2019 heeft de Hoge Raad de prejudiciële vragen die Rechtbank Amsterdam in renteswapgate heeft gesteld beantwoord. De vier gestelde vragen hebben allemaal betrekking op een beroep op dwaling. Een geslaagd beroep op dwaling heeft in beginsel...
 
Vorige
 
1
 
2